گواهینامه های آزمایشگاه

  صفحه اصلی
  معرفی آزمایشگاه
  معرفی IPPBX
  پرسنل آزمایشگاه
  خدمات آزمایشگاه
  تجهیزات آزمایشگاه
  فرآیند درخواست آزمون
  فرم درخواست آزمون
  سناریوهای تست
  پروژه های در حال اجرای آزمایشگاه
  تجهیزات تست شده توسط آزمایشگاه
  دوره های آموزشی
  ثبت شکایت

لینک های مفید

  لیست تجهیزات تست شده توسط آزمایشگاه

  ردیف نام متقاضی نام تجهیز نوع تجهیز
  1 گویا گستر نت GX-32 IP-PBX
  2 سیتکو AT820P IP Phone
  3
  سیتکو AT810P IP Phone
  4 سیتکو AT840P IP Phone
  5 سیتکو AT810 IP Phone
  6 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی HX402 VOIP-Gateway
  7 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی HX422 VOIP-Gateway
  8 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی HX411 VOIP-Gateway
  9 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی OM4 IP-PBX
  10 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی WROC2011 Wireless-VOIP-Gateway
  11 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی New Rock-NRP 1000 IP Phone
  12 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی New Rock-NRP 1004P IP Phone
  13 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی New Rock-NRP 1012P IP Phone
  14 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی New Rock-NRP 1200P IP Phone
  15 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی NewRock-8FXO VoIP-Gateway
  16 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی NewRock-4FXO VoIP-Gateway
  17 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی NewRock-8S VoIP-Gateway
  18 شرکت بازرگانی مریم رستم بیگی NewRock-4S VoIP-Gateway
  19 آوای تندیس آریانا Aastra 6731i IP Phone
  20 پویا تجارت امین VOPTech IP Phone
  21 شرکت پرتو داده
  ZX50-A8 IP -PBX
  22 شرکت ارتباط تلفن کوروش DINSTAR-DAG2000-160 VOIP-Gateway
  23 شرکت ارتباط تلفن کوروش DINSTAR-DAG1000- 4O VOIP-Gateway
  24 شرکت ارتباط تلفن کوروش DINSTAR-DAG1000- 8O VOIP-Gateway
  25 شرکت ارتباط تلفن کوروش DINSTAR-DAG1000- 8S VOIP-Gateway
  26 شرکت ارتباط تلفن کوروش DINSTAR-DAG1000- 4S VOIP-Gateway
  27 شرکت کوثر صنعت مینای ارس FANVIL-F52P IP Phone
  28 شرکت خدمات انفورماتیک CISCO-AS535XM-2E1-V-HC Universal Gateway
  29 شرکت گسترش شبکه نورا ALCATEL-LUCENT IP-PBX
  30 شرکت زیرا MITEL-NETWORKS IP-PBX
  31
  شرکت کاسپین شمال آستارا
  US102-YN
  IP Phone
  32
  شرکت کاسپین شمال آستارا
  ES320-N
  IP Phone
  33
  شرکت کاسپین شمال آستارا
  ES330-PEN
  IP Phone
  34
  شرکت کاسپین شمال آستارا
  ES290-N
  IP Phone
  35
  شرکت کاسپین شمال آستارا
  ES220-N
  IP Phone
  36
  شرکت نوران ارتباطات پایدار
  VP530
  IP Phone
  37
  شرکت نوران ارتباطات پایدار
  Coo Vox- U100
  IP-PBX
  38
  شرکت افزار پرداز رمیس
  UC540W-FXO-EU
  VOIP-Gateway
  39
  شرکت اقتصادی آرمانی پژواک
  CTS-E20-K9
  Video Phone
  40
  شرکت ترانس توسعه پارس
  CP-9971-C-K9
  IP Phone
  41
  شرکت زیرا
  ALCATEL 4028
  IP Phone
  42
  شرکت زیرا
  ALCATEL 4068
  IP Phone
  43
  شرکت زیرا
  ALCATEL 4018
  IP Phone
  44
  شرکت زیرا
  ALCATEL 4038
  IP Phone
  45
  شرکت زیرا
  MITEL 5312
  IP Phone
  46
  شرکت زیرا
  MITEL 5320E
  IP Phone
  47
  شرکت زیرا
  MITEL 5324
  IP phone
  48
  شرکت زیرا
  MITEL 5320
  IP Phone
  49
  شرکت زیرا
  MITEL 5360
  IP Phone
  50
  شرکت آلفا نیرو توس
  E1-PCM08/FXS
  VOIP-Gateway
  51
  شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت
  ULC-1000AN MSAN
  VOIP-Gateway
  52
  شرکت ارتباط تلفن کوروش
  ATCOM-Rainbow1
  IPphpne
  53
  شرکت ارتباط تلفن کوروش
  ATCOM-Rainbow2
  IPphone
  54
  شرکت راد ماشین سازی خزر
  Escene Usi02-PYN
  IP Phone
  55
  شرکت خدمات کامپیوتری ایزی
  Dlink DPH 150SE
  IP Phone
  56
  شرکت خدمات کامپیوتری ایزی
  Dlink DPH 400SE
  IP Phone
  57
  شرکت دلسا
  ZYXEL
  IP- PBX
  58
  شرکت صنایع ارتباطی اوا
  AVA-ENT-10K
  IP-PBX
  59
  شرکت ارتباطات طلیعه شرق
  LOOP-V4200
  IP-Gateway
  60
  شرکت آلیاسیس ارتباط
  CISCO SPA8800
  IP-Gateway
  61
  شرکت ارتباط تلفن کوروش
  Rainbow 2
  IP Phone
  62
  شرکت شگرد الکترونیک
  HM-PEK

  63
  شرکت شگرد الکترونیک
  HM-PE

  64
  شرکت کوثر صنعت مینای ارس
  FANVIL C62
  IP Phone
  65
  شرکت کوثر صنعت مینای ارس FANVIL C58P
  IP Phone
  66
  شرکت کوثر صنعت مینای ارس FANVIL C58
  IP Phone
  67
  شرکت کوثر صنعت مینای ارس FANVIL F52
  IP Phone
  68
  شرکت کوثر صنعت مینای ارس FANVIL ATA-A2
  IP-Gateway
  69 شرکت بازرگانی سمیه اکبری AVA Yealink SIP-T22P IP Phone
  70 شرکت فایبرهوم AN5006-20 IP-Gateway
  71 شرکت فایبرهوم AN5006-30 IP-Gateway
  72 شرکت فایبرهوم AN5506-04B5 IP-Gateway
  73 شرکت فایبرهوم AN5506-04F2G IP-Gateway
  74 شرکت فایبرهوم AN5506-07 IP-Gateway
  75 شرکت فایبرهوم AN5506-10 IP-Gateway
  76 شرکت فایبرهوم AN3300-02 IP-Gateway
  77
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock  MX8-4S
  IP-Gateway
  78
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock  MX8-8S
  IP-Gateway
  79
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock  MX60-16S
  IP-Gateway
  80
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock MX120-96FXO-F
  IP-Gateway
  81
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock NRP1012/P
  IP Phone
  82
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock  NRP1004/P
  IP Phone
  83
  شرکت بازرگانی ناظر
  NewRock NRP1000/P
  IP Phone
  84
  شرکت اسمارت تکنولوژی قشم
  Siemens- HFA LAVA
  IP Phone
  85
  شرکت اسمارت تکنولوژی قشم
  HIPATH 4000
  IP-PBX
  86
  شرکت صنایع ارتباطی الکترونیک شرق
  Grandstream UCM6104
  IP-PBX
  87
  شرکت صنایع ارتباطی الکترونیک شرق VOPTel AX210
  IP-PBX
  88
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  IP Gateway Fanvil (ATA)
  IP - Gateway
  89
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil C58
  IP Phone
  90
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil C58P
  IP Phone
  91
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil C62
  IP Phone
  92
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil F52
  IP Phone
  93
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil D900
  IP Phone
  94
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil C01
  IP Phone
  95
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil F52P
  IP Phone
  96
  بازرگانی باختر تجارت مهیار
  SIP Phone Fanvil 120T
  IP Phone
  97
  شرکت زیرا
  Alcatel-Lucent 8028 Premium DeskPhone
  IP Phone
  98
  شرکت زیرا
  Alcatel-Lucent 8038 Premium DeskPhone
  IP Phone
  99
  شرکت زیرا
  Alcatel-Lucent 8068 Premium DeskPhone
  IP Phone
  100
  شرکت زیرا
  Alcatel-Lucent 8082 My IC Phone
  IP Phone
  101
  شرکت زیرا
  MITEL 5304 IP PHONE
  IP Phone
  102
  شرکت زیرا
  MITEL 5330e IP PHONE
  IP Phone
  103
  شرکت زیرا
  MITEL 5340e IP PHONE
  IP Phone
  104
  شرکت زیرا
  MITEL 5505H Handset & Charger
  IP Phone
  105
  شرکت زیرا
  MITEL 5505 Guest IP Phone
  IP Phone
  106
  شرکت سمیه اکبری
  SIP Phone - Yealink SIP-T26P
  IP Phone
  107
  شرکت سمیه اکبری
  SIP Phone - Yealink SIP-T28P
  IP Phone
  108 شرکت ترانس توسعه پارس
  SIP Phone CISCO CP-6921
  IP Phone
  109 شرکت آوا
  SIP Phone AVA 100
  IP Phone
  110 شرکت مهندسی و توسعه نفت
  SIP Phone- Alcatel 4018IP
  IP Phone
  111 شرکت مهندسی و توسعه نفت
  SIP Phone- Alcatel MST-300
  IP Phone
  112 شرکت پیمان تجارت پدیده
  SIP Phone Fanvil F52HP
  IP Phone
  113 شرکت پیمان تجارت پدیده 
  SIP Phone Fanvil F52
  IP Phone
  114 ارتباط تلفن کوروش-سیتکو actom Rainbow4 IP Phone
  115 پیشرو آرمان دیبا VOPTECH IP20 IP Phone
  116 پیشرو آرمان دیبا VOPTECH IP10 IP Phone
  117 سولان ماهان البرز HITEK UC803P IP Phone
  118 پيشرو ارمان ديبا  cisco cp-6921 IP Phone
  119 نوران ارتباطات پايدار كاظم نامداري هنر IP Phone - Yealink - SIP-T27P IP-Phone
  120 نوران ارتباطات پايدار كاظم نامداري هنر IP Phone - Yealink - SIP-T21P  IP-Phone
  121 نوران ارتباطات پايدار كاظم نامداري هنر IP Phone - Yealink - SIP-T27P IP-Phone
  122 شفق دیدگان اقتصاد SIP Phone Escene ES290-PN IP-Phone
  123 کیاسا کیش ارتباطات Aryana IX-2500 IP-PBX
  124 ساعیان ارتباط Yeastar - MyPBX SOHO IP-PBX
  125 ساعیان ارتباط Yeastar - MyPBX Standard IP-PBX
  126 ساعیان ارتباط ATA Yeastar TA100 ATA
  127 ساعیان ارتباط ATA Yeastar TA200 ATA
  128 آوا Yealink IP Phone SIP-T22P IP-Phone
  129 آوا Yealink IP Phone SIP-T28P IP-Phone
  130 شرکت خدمات کامپیوتری ایزی SIP Phone DLink DPH 400SE IP-Phone
  131 شرکت نیکان شبکه فارس CISCO UC Phone CP-6945 IP-Phone
  132 شرکت تیوان نت AVAYA 1616-I BLK IP-Phone
  133 شرکت تیوان نت AVAYA 1608 - I BLK IP-Phone
  134 شرکت تیوان نت AVAYA 9608G IP-Phone
  135 شرکت تیوان نت AVAYA H175 IP-Phone
  136 شرکت تیوان نت AVAYA IP OFFICE 500 V2 IP PBX
  137 شرکت تیوان نت AVAYA B179 IP-Phone
  138 شرکت سیتکو atcom A48W IP-Phone
  139 شرکت سیتکو atcom A68W IP-Phone
  140 صنایع ارتباطی الکترونیک شرق ST-X100A IP-PBX
  141 صنایع ارتباطی الکترونیکی شرق STI-ST48 Gateway

  3956 :تعداد دفعات بازید


  صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | 
  ©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.