گواهینامه های آزمایشگاه

  صفحه اصلی
  معرفی آزمایشگاه
  معرفی IPPBX
  پرسنل آزمایشگاه
  خدمات آزمایشگاه
  تجهیزات آزمایشگاه
  فرآیند درخواست آزمون
  فرم درخواست آزمون
  سناریوهای تست
  پروژه های در حال اجرای آزمایشگاه
  تجهیزات تست شده توسط آزمایشگاه
  دوره های آموزشی
  ثبت شکایت

لینک های مفید

  آدرس : مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- اتاق  635 - آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IP-PBX

    تلفن: 05138806133

  05138763635- (داخلی (635

    دورنما: 05138763635

  ارتباط با مدیر ارشد آزمایشگاه، دکتر محمد حسین یغمایی مقدم:

  yaghmaee@ieee.org 

  شماره تماس مدیر فنی آزمایشگاه: 09153243803 

  شماره تماس مدیر کیفی آزمایشگاه: 09305276454 

    آدرس سايت: http://Ippbx-lab.um.ac.ir

  pic8 ایمیل: yaghmaee@ieee.org


  Untitled

  3556 :تعداد دفعات بازید


  صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | 
  ©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.